Posted on

Pult centralizované ochrany PCO poskytuje našim klientům vzdálený dohled nad jejich majetkem. Systém PCO monitoruje prostory zákazníka a je napojen na pult centrální ochrany. V případě jakéhokoli neoprávněného vniknutí cizích osob, vloupání, ohrožení osob, požáru, úniku plynu či zatopení vodou nás okamžitě upozorní. Pult centrální ochrany je 24 hodina denně pod dohledem odborně vyškoleného personálu, který poplach vyhodnotí a okamžitě na místo posílá výjezdovou skupinu zásahové jednotky. Ta po zajištění situace a místa činu informuje zákazníka a popřípadě na místě vyčká do příjezdu Policie ČR.

Na pult centrální ochrany je možné připojení přes:

  • telefonní síť
  • mobilního operátora GSM
  • radiovou síť
  • internet

náš dodavatel PCO www.radom.eu

novinka: IPR512 IP pult centrální ochrany

PCO2

www.paradox.com

Paradox IP monitorovací přijímač (IPR512) umožňuje dohled až na 512 zabezpečovacích systémů Paradox (každý s kapacitou až 32 podsystémů), které jsou přihlášeny k IPR512 prostřednictvím modulů (Modul IP100 Internet nebo PCS100 Komunikátor GPRS). IPR512 komunikuje s monitorovací stanicí pomocí Automation Software Radionics 6500 formátu (další formáty budou podporovány v budoucnosti). IP komunikace mezi ústřednou a IPR512 používá 256-bit AES šifrování dat. Díky svému jednoduchému ovládání a nastavení, nízkým profilem, SD kartou pro rychlé zálohování a obnovení dat, extrémně nízkou spotřebou energie je IPR512 vynikající volbou pro pult centrální ochrany.

pco-kam

Kamerový pult centrální ochrany je napojen na elektronický bezpečnostní systém u zákazníka. V případě ohlášeného poplachu z objektu zákazníka se operátor spojí přes kamerový pult centrální ochrany s kamerovým systémem v objektu v reálném čase (on-line) a vyhodnotí situaci na objektu. Kamerový pult centrální ochrany je 24 hodin denně pod dohledem odborně vyškoleného personálu, který poplach vyhodnotí a okamžitě na místo posílá výjezdovou skupinu zásahové jednotky. Ta po zajištění situace a místa činu informuje zákazníka a popřípadě na místě vyčká do příjezdu Policie ČR.

Na pult centrální ochrany je možné připojení přes:

  • telefonní síť
  • mobilního operátora
  • internet