Posted on

Zajišťujeme převoz finančních hotovostí a jiných cenin. Vzhledem ke značnému bezpečnostnímu riziku každé této zakázkyjí vždy předchází důkladná analýza všech bezpečnostních aspektů, na jejímž základě je zváženo riziko napadení, navrženo materiální vybavení, stanoven podrobný itinerář přepravy a vykalkulována cena za služby v daném rozsahu. Přepravy finančních hotovostí jsou zabezpečovány zvlášť odpovědně vybranými zaměstnanci, kteří jsou v naší společnosti v dlouhodobém pracovním poměru a pro tuto činnost jsou speciálně cvičeni a pravidelně prověřováni. Naše společnost nese plné záruky za přepravovanou hotovost, a to od okamžiku jejich převzetí, až do okamžiku předání adresátovi. Přepravy jsou realizovány pro klienta na základě obchodní smlouvy, buď na delší časové období nebo jednorázově, na základě objednávky.

  • přepravy do banky
  • svozy do nočního trezoru
  • bezpečnostní klíče
  • přepravy cenin